1 augusti

Lägesrapport Juli

Nyhetsflödet under juli präglades i hög utsträckning av den globala, politiska händelseutvecklingen där toppmötet i Helsingfors mellan den amerikanske presidenten, Donald Trump och hans ryska motsvarighet, Vladimir Putin, väckte stort intresse.
Marknadens fokus var dock i första hand riktat mot utvecklingen i handelskonflikten mellan USA och Kina samt EU. Efter att USA hotat om att införa nya tullar på ytterligare kinesiska varor till ett värde av 200 miljarder dollar samt på personbilar från Europa lugnade utvecklingen ned sig i förhoppning om att en mer konstruktiv dialog skall kunna leda till en förhandlingslösning som är acceptabel för samtliga parter. Detta var en av de bidragande orsakerna till att börserna steg under månaden. På räntemarknaden steg räntorna på statsobligationer i såväl USA som i Europa.

Den europeiska centralbanken, ECB, behöll sin styrränta oförändrad. Riksbanken lämnade såväl reporäntan som reporäntebanan helt oförändrade. Räntebeskedet tolkades dock som något mindre expansivt, bland annat då en av direktionsledamöterna, Martin Flodén, signalerade att han kunde tänka sig att höja räntan något redan i september. Den svenska kronan stärktes mot Euron bland annat som en konsekvens av de olika uttalandena från centralbankerna.

Räntefondernas utveckling
I primärmarknaden var det mycket lugnt i juli månad och vi deltog inte i några nyemissioner. Samtliga räntefonder steg under månaden. Bäst var utvecklingen i Simplicity Global Corporate Bond som steg med 0,52% medan Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer gick upp med 0,02% respektive 0,09%.

Aktiefondernas utveckling
Aktiemarknaderna var som tidigare nämnt fortsatt präglade av handelsdiskussioner under juli. De kinesiska marknaderna påverkades negativt medan handelskonflikten mellan USA och Europa i slutet av månaden utvecklades positivt då EU och USA enades om ett stillestånd i konflikten.
Simplicity Kina föll till följd av handelskonflikten med 5,8% under månaden. Simplicity Europa föll med 0,6%, dock till större del på grund av valutaeffekten när den svenska kronan stärktes mot de flesta andra större valutor under månaden.

Simplicity Småbolag Global slutade månaden på -1,7%, dels på grund utav valutaeffekten, samt att ett utav fondens innehav, den franska husbilstillverkaren Trigano, sjönk kraftigt efter att bolagets kvartalsrapport indikerade en lägre efterfrågan på företagets produkter framöver.

Bättre nyheter kom det från det afrikanska försäkringsbolaget Discovery som beslutade att expandera sin verksamhet genom ett japanskt samarbete. Bolagets aktie steg på nyheten och bidrog till Simplicity Afrikas avkastning på 3,0%].

Simplicity Indien steg med 1,9%, mycket tack vare att många av fondens större innehav utvecklades starkt och då särskilt Reliance Industries och Maruti Suzuki India. Den indiska aktiemarknaden var fortsatt präglad av utflöden från utländska investerare, men aktiebolagens resultat visar samtidigt på en fortsatt positiv utveckling.

På hemmamarknaderna var det främst kvartalsrapporter som styrde avkastningen. Simplicity Norden steg med 1,3% och det var framförallt de svenska och danska innehaven som levererade positiva rapporter. Fabege, Alfa Laval och Tele2 var några av fondens starkaste innehav under månaden. Simplicity Sverige steg med 2,3%. Bland annat innehav i ovan nämnda bolag bidrog till uppgången. Fonden har dessutom en hög vikt i fastighetssektorn och generellt gick fastighetsbolagen mycket starkt under månaden.
Simplicity Småbolag Sverige, som även den har en relativt hög vikt mot fastighetssektorn, var vår bästa fond under juli och avkastade 4,2%. Förutom fastighetsbolagen var Resurs Holding bland de mest positiva innehaven. Nischbanken levererade en mycket stark kvartalsrapport som tog aktien till en ny högstanivå.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter Juli (pdf)

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

1 juni

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare
24 maj

Simplicity Green Impact 1 år!

Den 23 maj 2022 startade vi Simplicity Green Impact, en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Under det första året avkastade fonden +5,9%. Vi startade fonden i syfte att erbjuda en bred portfölj av bolag med exponering mot gröna megatrender. Fonden investerar i bolag som är tydligt kopplade till […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023