2019-04-01

Lägesrapport Mars

Fin utmärkelse till Simplicity Norden  -Bästa Nordefond!

Fonden Simplicity Norden utsågs som vinnare i kategorin Best Fund Nordic Equity i Morningstar Fund Awards 2019. Fonden förvaltas sedan fondstart 2002 av Ulf Ingemarson, VD och grundare av fondbolaget.
Simplicity Norden är vår första fond som vi startade fondbolaget med 2002 och en extra glädje att fonden får den uppmärksamhet den förtjänar. Men också väldigt tacksam när jag tänker på alla kunder som har gett oss förtroendet att förvalta deras pengar, säger Ulf Ingemarson.

Juryns motivering till priset för bästa nordiska aktiefond var:
”Allra lägst risktagande och ändå högre avkastning än snittet i kategorin de senaste fem åren, tillsammans med att Simplicity Norden haft trygga placeringar under nedgången hösten 2018, räcker till vinst efter ett år då många Nordenfonder backade rejält.”

Simplicity var även i år nominerade till det tunga priset som Best Fixed Income House Sweden (bästa fondbolag räntefonder på svenska marknaden). Ett pris som Simplicity 2018 vann, men i år räckte det inte ända fram.  Men vi är stolta och glada över att vara en av tre nominerade fondbolag i en tuff konkurrens.

Läs mer om utmärkelsen här

Marknadskommentar mars

Efter en positiv inledning av 2019 blev händelseutvecklingen mer volatil under mars då marknaderna påverkades negativt av svaga ekonomiska data medan signaler om en lättare penningpolitik från framförallt den amerikanska centralbanken, togs emot positivt. I Kina sänkte regeringen sina tillväxtmål för 2019 och i Europa kom det in svag statistik över utvecklingen i industrin. Samtidigt visade det tyska inköpschefsindexet, IFO, på fortsatt tillväxt vilket innebär att bilden över den framtida konjunkturutvecklingen inte är entydig. I Storbritannien fortsatte turerna kring det brittiska utträdet ur EU och även om utträdesdatumet skjutits fram något återstår det fortfarande många frågetecken att räta ut, vilket innebär att risken för en ”hård Brexit” har ökat. I USA fick vi se en negativ avkastningskurva för första gången sedan 2007 då de amerikanska tremånadersräntorna handlades på högre nivåer än tioårsräntorna. Detta har tidigare varit en pålitlig indikator för att förutspå en kommande recession och det återstår att se om så blir fallet även denna gång.

I USA lämnade Federal Reserve styrräntan oförändrad samtidigt som direktionsledamöterna sänkte sina ränteprognoser och nu förväntar sig en oförändrad ränta under 2019 och en höjning under 2020. Den europeiska centralbanken, ECB, överraskade marknaden genom att meddela att en första räntehöjning inte är aktuell förrän tidigast 2020

Räntefondernas utveckling
Sentimentet för företagsobligationer var förhållandevis starkt och aktiviteten i primärmarknaden god. Även om efterfrågan från investerare är god ser vi dock exempel på att företag inom high yield-segmentet behöver betala lite högre räntor och acceptera stramare kreditvillkor för att attrahera kapital. Simplicity deltog bland annat i nyemissioner i möbelföretaget Ekornes, nischbanken Collector Bank och servicebolaget Coor. Samtliga fonder gynnades av den positiva utvecklingen i kreditmarknaden, Simplicity Likviditet steg med 0,12%, Simplicity Företagsobligationer med 0,39% och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 0,36%.

Aktiefondernas utveckling
Med det lägre sentimentet på marknaderna underpresterade cykliska bolag såsom industribolag och materialbolag under mars. Samtidigt fortsatte fastighetsbolagen att prestera väl i relativa termer tack vare fortsatt optimism hos analytikerna och lägre ränteförväntningar. Hemmamarknadsfonderna trivdes bra i detta mer krävande klimat tack vare vår defensiva profil på innehaven samt hög vikt i fastighetssektorn. Simplicity Norden steg under månaden med 2,1%, medan Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige steg med 2,2% respektive 3,2%.

Fortsatt osäkerhet kring handelskonflikten mellan USA och Kina bidrog till högre volatilitet för Simplicity Kina. Fondens defensiva profil med hög vikt i fastighetsbolag och telekombolag bidrog till att fondens avkastning landade på 0,5%.

Det sämre marknadssentimentet påverkade Simplicity Småbolag Global negativt utifrån sin större exponering mot cykliska bolag men steg trots allt med 0,4%. Fondens amerikanska banker, till exempel National Commerce, gick ner som reaktion på de sjunkande räntenivåerna. Europa var fondens bästa region under månaden, mycket tack vare Schweiziska Kardex som levererar lösningar till logistik och lager.

Skärpta hållbarhetskriterier för Simplicity Norden och Simplicity Kina
Från och med 1 maj kommer Simplicity Norden och Simplicity Kina att utöka sina hållbarhetskriterier. Förändringen innebär att samtliga våra aktie- och räntefonder exkluderar att investera i bolag med mer än 5% av sin försäljning hänförlig till alkohol, kommersiell spelverksamhet, vapen/krigsmateriel, tobak eller pornografi. Gällande fossila energibolag gäller en gräns om 0%.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter Mars (pdf)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023