2018-06-01

Lägesrapport Maj

Politisk turbulens påverkar marknaden
Maj blev en turbulent månad på såväl den politiska fronten som på marknaderna. I Italien misslyckades försöken att bilda regering vilket fick till följd att osäkerheten kring de tidigare problemländerna, Grekland, Italien, Spanien och Portugal, blossade upp igen. USA meddelade att de kommer införa stål- och aluminiumtullar för EU, Kanada och Mexiko från och med den 1 juni, men då beskedet var förväntat blev marknadsreaktionerna förhållandevis begränsade. På börserna var utvecklingen blandad och de amerikanska börserna steg medan de flesta europeiska sjönk.

Räntefondernas utveckling
Gällande räntemarknaden och kommande höjningar är läget fortsatt oklart. Den amerikanska centralbanken gav inte någon klar vägledning kring om hur många ytterligare räntehöjningar vi kan förvänta oss under 2018 efter den prognostiserade höjningen i juni. Sveriges Riksbank är splittrade avseende penningpolitiken framöver. Vår bedömning är att en första räntehöjning fortfarande ligger en bit bort i tiden. Fonderna utvecklades i olika riktning då Simplicity Likviditet steg med 0,03% medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond sjönk med 0,01% respektive 0,41%.

Aktiefondernas utveckling
Tillväxtmarknaderna var under maj månad fortsatt pressade av utflöden från utländska investerare som väljer att ta hem pengar i takt med att räntenivåerna i framförallt USA börjar se mer attraktiva ut. I Kina fortsatte dessutom handelsdiskussionerna med USA att gå fram och tillbaka och resulterade i något mer positiva tongångar. Simplicity Kina hade trots turerna en fantastisk månad och steg med hela 5,1%. Särskilt fondens fastighets- och industribolag presterade bra.

Även den indiska marknaden hade kapitalutflöden och dessutom, som en naturlig följd av att oljepriset stigit kraftigt under det senaste året, har också bränslekostnaderna i Indien ökat och pressar landets regering till att sänka bränsleskatterna, något som skulle försämra landets budgetunderskott. Simplicity Indien höll dock emot bra tack vare hög vikt i defensiva konsumentbolag och totalt blev avkastningen 1,1%.

För Simplicity Småbolag Global fortsatte investeringen i amerikanska Medifast vara lyckosam och aktien har nu stigit med mer än 146% sedan köp. Geografiskt var i övrigt Kina en stark marknad för fonden, bl.a. genom det nya innehavet i modebolaget JNBY Design som steg med 19% under månaden. Fondens avkastning i maj landade på 5,1%.

Simplicity Afrika föll med 5,0% under månaden. Nedgången var bred över de flesta marknader och sektorer. Positivt var dock att S&P i slutet av månaden bekräftade kreditbetyget BB+ med stabila utsikter för Sydafrika, fondens största marknad.

Italiens osäkra politiska läge bidrog till att Simplicity Europa sjönk med 2,9%. Fonden hade två italienska innehav som båda backade och därefter lämnades i slutet av månaden. Istället ökade vikten i Tyskland och Sverige genom köp av bl.a. fastighetsbolaget Deutsche Wohnen och IT-bolaget Hexagon.

Både Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige presterade mycket bra och steg med 2,0% respektive 1,7%. För Simplicity Sverige var det främst Autoliv som bidrog positivt medan Simplicity Småbolag Sveriges främsta innehav under månaden var Thule Group. Simplicity Sverige har fortsatt undvika H&M vilket visat sig vara rätt även denna månad.

De svenska innehaven var också de som presterade bäst för Simplicity Norden, upp 0,3% under månaden. Industribolagen fortsatte uppåt och bl.a. Volvo och Sandvik var stora bidragsgivare i fonden. Största bidragsgivare var dock norska Tomra Systems (producerar återvinningsmaskiner) som steg med hela 24% efter ett föreslag i EU om hårdare återvinningsregler.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter Maj (pdf)

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023