2 mars

Lägesrapport Februari

Fondstart och fina nomineringar för Simplicity

Vi är glada och stolta över att kunna berätta att Simplicity Global Corporate Bond är en av tre nominerade fonder i Morningstar Fund Awards för 2018 inom kategorin ”Best SEK Corporate Bond Fund”. Simplicity är även nominerade i kategorin ”Best Fund House: Fixed Income”. Vi ser med spänning fram mot resultaten som kommer presenteras den 9 mars och vill samtidigt passa på att tacka alla kunder för det goda samarbete som möjliggjort denna utveckling. Läs mer om nominering på Morningstar.

Den 28 februari gjordes en förändring i Simplicitys fondutbud. Simplicity Asien fusionerades in i en ny fond, Simplicity Småbolag Global. Den nya fonden kommer utnyttja den stora potential som finns i småbolag världen över. Läs gärna mer om fonden här.

Marknaden

Den osäkerhet som vi såg i de finansiella marknaderna under slutet av januari fortsatte även inledningsvis under februari. Den främsta anledningen var en fortsatt oro för stigande räntor och hur detta kommer påverka den globala ekonomin. De globala börserna sjönk på bred front samtidigt som räntorna steg. Utvecklingen lugnade dock ned sig och aktiemarknaderna återhämtade sig något under andra halvan av månaden, samtidigt som de europeiska obligationsräntorna gick ned.

I USA kom det signaler från olika företrädare för centralbanken Fed, som tolkades som att ett antal räntehöjningar kommer genomföras under 2018. Det är sannolikt att den första räntehöjningen kommer redan i samband med räntemötet i mars. I Sverige lämnade Riksbanken både reporäntan och sin räntebana oförändrade. Detta tolkades som att den första räntehöjningen skulle kunna komma under tredje kvartalet i år. En ledamot, Henry Ohlsson, ville dock höja räntan redan nu.

Fondernas utveckling

Majoriteten av Simplicitys aktiefonder stod emot de allmänna börsnedgångarna och slutade på plus. Simplicity Afrika var den fond som gick bäst och steg under månaden med 6,5 %. Detta berodde på en stark utveckling för den sydafrikanska börsen som påverkades mycket positivt av att Jacob Zuma fick lämna presidentposten i Sydafrika efter påtryckningar från det egna partiet. Han ersattes av Cyril Ramaphosa som redan genomfört förändringar i statens budget och utsett en ny finansminister.

Simplicity Europa steg med 0,8 % och trotsade därmed de sjunkande europeiska börserna. Bland de främsta bidragsgivarna fanns det norska konglomeratet Orkla som steg med 11,1 % under månaden och det nederländska försäkringsbolaget ASR Nederland som steg med 8,3%. Simplicity Indien gick ned med 0,5 % medan fondens jämförelse index sjönk med 2,4%. Den starka relativutveckling kan förklaras av fondens höga vikt i defensiva konsumentvarubolag. Simplicity Norden steg med 1,0% under månaden medan Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige sjönk med 0,7% respektive 0,9%. I dessa fonder ökades andelen industribolag under månaden. I Simplicity Småbolag Sverige ökade vi vikten i Trelleborg som nu är ett av fondens största innehav. I Simplicity Sverige och Simplicity Norden viktade vi upp innehaven i Sandvik.

På de internationella obligationsmarknaderna steg kreditspreadarna med sjunkande kurser som följd. De nordiska marknaderna påverkades dock i mindre omfattning och utvecklades förhållandevis väl. Det var fortsatt stort fokus på företagens rapporter och trenden med lite varierande utfall höll i sig, även om resultatutvecklingen för de flesta bolag fortsätter vara stark. Ett av de mindre innehaven i Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond, mobiltelefonoperatören Lebara Mobile, sjönk kraftigt under månaden. Detta påverkade avkastningen i båda fonderna negativt. I samband med att företaget redovisade sitt resultat för fjärde kvartalet 2017, väcktes frågor kring transparensen i redovisningen, något som fick kursen på bolagets obligationer att gå ned väsentligt. Företaget lämnade dock senare kompletterande information vilket fick nedgången att stanna av något.

Våra räntefonder utvecklades i olika riktning. Simplicity Likviditet gynnades av räntenedgången i Sverige och steg med 0,07% medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond påverkades av det negativa marknadssentimentet och gick ned med 0,10% respektive 0,45%. Yielden i de två sistnämnda fonderna har ökat något till följd av de högre kreditspreadarna.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023