2018-09-03

Lägesrapport Augusti

Lägesrapport augusti

Den optimism som kunde märkas i dialogen mellan USA och ett antal av deras viktigaste handelspartners under andra halvan av juli dämpades tyvärr under augusti efter olika utspel från den amerikanske presidenten, Donald Trump. USA tecknade dock ett handelsavtal med Mexico, vilket tolkades positivt av de finansiella marknaderna. I Turkiet sattes den turkiska valutan, Liran, under hård press då investerare oroar sig för avsaknaden av uthålliga ekonomiska reformer och ser en risk för kommande recession i landet. Denna utveckling spred sig även till andra tillväxtmarknadsvalutor. I Sverige drog den svenska valrörelsen igång på allvar och det väntar med stor sannolikhet en otydlig parlamentarisk situation efter valet. Detta var en av de bidragande orsakerna till att den svenska kronan försvagades under månaden. De amerikanska börserna trotsade den geopolitiska utvecklingen och steg under månaden. I Europa var utvecklingen blandad med stigande kurser i Sverige samtidigt som de ledande europiska börserna sjönk.

Den amerikanska centralbanken, Fed, lämnade som väntat sin styrränta oförändrad vid sitt policymöte den 2 augusti. Under den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole flaggade dock Fed-chefen, Jerome Powell, för fortsatta gradvisa räntehöjningar. I Sverige publicerades inflationsstatistik för juli vilken inte bjöd på några större överraskningar. Den underliggande inflationen (inflationen exklusive förändringar i energipriser) fortsätter dock vara låg, något som är bekymmersamt för Riksbanken och kan leda till att en första svensk räntehöjning dröjer till 2019.

Räntefondernas utveckling

I primärmarknaden tog aktiviteten fart ordentligt under andra halvan av månaden med ett stort antal emissioner. Vi deltog bland annat i emissioner i Balder, Nibe och SSAB. Våra fonder utvecklades i olika riktning. Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer steg med 0,05% respektive 0,18% medan Simplicity Global Corporate Bond, som bland annat påverkades negativt av utvecklingen i Turkiet samt av osäkerheten kring handelskonflikten, sjönk med 0,48%.

Aktiefondernas utveckling

Under månaden fortsatte den svenska kronan att försvagas, dels på grund av ovan nämnda faktorer med det stundande valet och dels på grund av att marknaden reviderade ner sannolikheten för en tidig räntehöjning från Riksbanken. Kronans försvagning bidrog till avkastningen för Simplicity Nordens innehav i grannländerna där särskilt det danska logistikbolaget DSV gick starkt. Fonden steg med 3,4%.

I Sverige släpptes i vanlig ordning flera kvartalsrapporter under augusti. Bland annat rapporterade IT-konsulten Acando kvartalssiffror som visade på en fortsatt mycket god tillväxt och aktiens uppgång bidrog starkt till avkastningen på 1,4% i Simplicity Småbolag Sverige. För Simplicity Sverige som steg med 1,8% var det SCA som bidrog mest till avkastningen. Bolaget släppte ingen rapport men steg tack vare att situationen med sommarens bränder lugnat ner sig samtidigt som bolagets riktkurs höjdes.

Även i Indien låg fokus på centralbanken som med anledning av stigande inflation och ökad press på landets valuta valde att höja styrräntan. Landets företag ser dock fortsatt starka ut och den indiska börsen steg. Simplicity Indiens avkastning i augusti summerades till 2,9%.

För Simplicity Kina fortsatte handelskonflikten mellan Kina och USA att påverka aktiekurserna. Trots två dagar med förhandlingar mellan länderna så ligger hot om ytterligare tariffer fortfarande kvar. Fondens sjönk under månaden med 1,2%.

Simplicity Afrika hade en tung månad och sjönk med 4,8% trots att det stora innehavet i det kenyanska telekombolaget Safaricom steg kraftigt under månaden. Fallande råvarupriser har påverkat gruvbolagen negativt och den pressade statsbudgeten ger presidenten Ramaphosa litet utrymme att utföra några större åtgärder.

Augusti var en bra månad för Simplicity Småbolag Global som steg med 5,2% trots viss negativ påverkan av situationerna i Kina och Sydafrika. De amerikanska innehaven Fox Factory Holding och Medifast steg båda med nära 40%, efter att ha lämnat mycket starka rapporter vilket bidrog till fondens uppgång.

Bästa fond i augusti blev Simplicity Europa som steg med 5,4%. Vad som påverkat utvecklingen är dels att Amadeus IT Group, ett av fondens största innehav, fortsatte uppåt efter att ett förvärv annonserades under månaden, dels att fonden inte har några innehav i det turbulenta Turkiet.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter Augusti (pdf)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023