1 oktober

Lägesrapport September

Lägesrapport september

September blev en mycket händelserik månad på många olika sätt. USA införde nya tullar på kinesiska varor samtidigt som de kritiserade Kina för att ha köpt vapen från ryska företag med USA-sanktioner. Som ett svar på det detta tackade Kina nej till nya handelssamtal med USA. I Storbritannien dominerade Brexit-frågan nyhetsflödet och det framgick tydligt att det fortfarande återstår många frågetecken att räta ut inför det brittiska utträdet ur unionen. Turkiets centralbank höjde sin styrränta med 6,25 procentenheter vilket ledde till att såväl den turkiska Liran som börsen och kurserna på turkiska obligationer steg.  I Sverige blev utfallet i riksdagsvalet precis så otydligt som de flesta undersökningar indikerat och det råder för närvarande stor osäkerhet kring hur nästa svenska regering kommer se ut.

I USA höjde centralbanken, Fed, styrräntan med 0,25 procentenheter samtidigt som de bekräftade att deras räntebana, som indikerar ytterligare en höjning i år och tre under 2019, ligger fast. I Europa höll chefen för ECB, Mario Draghi, ett tal där han bland annat sade att han ser tecken på att den underliggande inflationen är på väg att ta fart i Europa. Detta uttalande fick de europeiska räntorna att stiga på bred front. I Sverige lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad samtidigt som de meddelade att de räknar med att den första räntehöjningen kommer ske i december eller i februari.

Räntefondernas utveckling

I primärmarknaden var det fortsatt god aktivitet. Det verkar dock ha smugit sig in en viss försiktighet bland investerarna vilket bland annat fått till följd att vissa bolag tvingas till något stramare kreditvillkor. Detta är en utveckling som vi välkomnar då det skapar en bättre balans mellan risk och avkastning. Vi deltog bland annat i nyemissioner i det danska industribolaget, NKT, vitvarutillverkaren Dometic och det franska företaget Getlink. Efter inledningen vände utvecklingen upp och samtliga fonder steg under månaden. Simplicity Global Corporate Bond steg med 0,25%, Simplicity Företagsobligationer med 0,07% och Simplicity Likviditet med 0,01%.

Aktiefondernas utveckling

På Stockholmsbörsen var H&M draglok under månaden efter positiva reaktioner på den senaste kvartalsrapporten samt till följd av spekulationerna om att familjen Persson kommer köpa ut företaget från börsen. Simplicity Sverige hade dock ingen hjälp av denna uppgång då fonden länge valt att hålla sig borta från aktien. Istället var det finansbolagen Swedbank, SEB och Investor som gick bäst i fonden och vi ökade dessutom innehavet i alla tre bolagen. Simplicity Sverige sjönk trots detta och avkastade -2,4% under september.

Acando fortsatte att stiga i Simplicity Småbolag Sverige och en större förändring bland innehaven var att Elekta lämnades till fördel för Autoliv. Den svenska småbolagsmarknaden sjönk under september och Simplicity Småbolag Sverige med den. Avkastningen landade på -1,9% i september.

Simplicity Nordens största innehav, Equinor, fortsatte att stiga med oljepriset och fonden stod dessutom utanför Danske Bank som hade en särskilt jobbig månad då de anklagades för grov penningtvätt. Simplicity Norden sjönk trots detta med marknaden och avkastade -1,5%.

Oljeprisets uppgång var för Indien, som är en av världens största importörer av olja, en huvudvärk. Fortsatta utflöden och hög inflation har också bidragit till att både aktiemarknaden och den indiska rupien sjunkit kraftigt. Simplicity Indiens avkastning summerades därför i september till -10,2%.

Tack vare att flera av fondens stora innehav trotsade nedgångarna på de afrikanska aktiemarknaderna, där fondens jämförelseindex sjönk med -4,9%, avkastade Simplicity Afrika under månaden -1,9%.

En svag utveckling i Tyskland och Sverige medförde att Simplicity Europa avkastade -3,1%.

I Kina har handelsdispyten med USA börjat ge utslag i landets makrostatistik som pekar på en lägre tillväxttakt än tidigare. Dispyten trappades dessutom upp med ytterligare tariffer införda från båda parter och Simplicity Kina sjönk under månaden med -0,9%.

Simplicity Småbolag Global hade även den en tyngre månad med en avkastning på -4,5%. Avkastningen påverkades negativt av att de utländska valutorna, särskilt den amerikanska dollarn, försvagades mot den svenska kronan och dessutom rapporterade kanadensiska Transcontinental ett stort tapp i lönsamhet, vilket resulterade i att innehavet sjönk kraftigt. Vi beslutade i samband med detta att helt lämna bolaget.

Sista dag för handel i Simplicity Indien, Simplicity Europa och Simplicity Afrika är den 11 oktober 2018.

Vänligen notera att den 12 oktober 2018 kommer fonderna Simplicity Indien, Simplicity Europa och Simplicity Afrika att läggas samman med Simplicity Norden. Läs mer om fusionen här.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter September (pdf)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 november

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Green Impact stängda för handel 2023-11-23

Med anledning av den amerikanska högtiden Thanksgiving är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel torsdagen 23/11 2023. Fonderna öppnar åter för handel i vanlig ordning fredagen den 24 november. Om du har frågor om pågående order eller ditt innehav i någon av våra fonder finns vår kundservice tillgänglig mellan 08:00 – […]

Läs vidare
3 november

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global stängd för handel 2023-11-03

Med anledning av Allhelgona åtnjuter den svenska börsen en halv arbetsdag fredagen den 3 november. Då Simplicity Småbolag Global investerar drygt 50% av fondens tillgångar på Nordamerikanska börser innebär detta att dessa börser ej hinner öppna innan den svenska börsen stänger och vi kurssätter fonderna. Handel i fonden återupptas i vanlig ordning per måndagen den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023