2018-05-04

Lägesrapport April

Positiva aktiemarknader under rapportsäsong
Under april gjordes stora framsteg i Nordkoreas relation med omvärlden genom undertecknandet av den så kallade Panmunjom-deklarationen och de meddelade även att de stänger de baser som använts till kärnvapentester. Dessa båda aktioner ses som tydliga signaler om en ökad samarbetsvilja från landet. Även signalerna från toppmötet mellan Indien och Kina var positiva. Marknaden fick ett visst stöd av nyss nämnda händelser och de flesta internationella börser steg något under månaden.

I räntemarknaden steg de långa räntorna generellt. Både ECB och Riksbanken lämnade sina styrräntor oförändrade och Riksbanken signalerade även att de förväntar sig att den första räntehöjningen dröjer till slutet av 2018. Detta fick de svenska räntorna att sjunka samtidigt som även kronan försvagades mot såväl euron som den amerikanska dollarn.

Fondernas utveckling
Simplicitys aktiefonder gick starkt under månaden och samtliga slutade på plus. April är en rapporttung månad och överlag har bolagens rapporter varit positiva, om än något spretiga. Riksbankens besked om en senareläggning av nästa räntehöjning innebar att kronan föll och bidrog positivt till avkastningen i Simplicitys utlandsinnehav.

I Simplicity Småbolag Sverige presterade Thule bra och rapporterade bättre resultat än väntat. Även fastighetsbolagen Fabege och Hemfosa presterade starkt och fondens vikt i fastighetssektorn fortsatte att öka under månaden. I Simplicity Sverige var Telia en positiv överraskning då företagets kostnadsbesparingar förbättrat lönsamheten. Båda våra sverigefonder steg med 5,1% under månaden. Simplicity Norden steg med 4,8 %, bland annat tack vare sina finska innehav. Volvo och Sandvik gav tyngre besked och generellt låg de svenska industribolagen i underkant på sina rapporter varför fonden minskat sin exponering mot sektorn något. Simplicity Europa steg med 6,5% och liksom i Simplicity Norden har fondens innehav i industribolag minskat under april till förmån för ökad vikt i fastighetsbolag.

Simplicity Indien var vår bästa fond under april med en uppgång på 9,0%. Tillväxten i landet har varit stark och uppgången var bred över flera sektorer, detta trots trenden med kapitalutflöde ur tillväxtmarknader mot den amerikanska dollarn.
Även Simplicity Afrikas största marknad, Sydafrika, och dess valuta pressades av utflöden samt av att tarifferna från USA på stål och aluminium kvarstår. Sydafrikas starka sentiment sedan presidentskiftet verkar dock vara intakt och Simplicity Afrika steg med 2,1%. I Kina signalerades att regeringen kommer börja stimulera tillväxten igen vilket gav optimism på marknaden. Simplicity Kina steg +4,0%, mycket tack vare de cykliska bolagen.

Simplicity Småbolag Global presterade mycket väl. Fonden pressades något av att halvledarproducenter underpresterade men då flera andra av fondens bolag presterade bra landade fondens avkastning på 5,8%.

I kreditmarknaden fortsatte de asiatiska marknaderna ned medan vi såg en viss återhämtning i Europa och USA. I den nordiska marknaden höll trenden som vi noterade förra månaden, med något högre kreditspreadar i primärmarknaden, i sig. Under månaden steg Simplicity Likviditet med 0,06% och Simplicity Företagsobligationer med 0,11%. Simplicity Global Corporate Bond påverkades negativt av den svaga utvecklingen i främst Asien och sjönk med 0,13%.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter April (pdf)

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023